# مرد

گفته بودی که چرا محو تماشای منی؟

  شهر خالی است زعشاق بود کز طرفی     مردی از خویش برون آید و کاری بکند                                                                 ****** ...گفت که :چشمهای دختر را ... ادامه مطلب
/ 11 نظر / 7 بازدید