من پسر تمام مادران زمينم...

اول

هوا طوفانی شد

                     دعا كردم

بارانی شد

               خيس شدم

صاعقه زد

               ترسيدم

رگبار آمد

              سيليِ آب را پذيرفتم

تگرگ آمد

             درد سرما را پذيرفتم

و باز هم سكوت كردم

و باز هم سكوت می‌كنم

و درد زايش ديگر باره را می‌پذيرم

                                    و اول متولد می‌شودم...!

*****

شاعر(!؟!)

 

دوم

من آمدم!

 

/ 3 نظر / 21 بازدید
خودم

سلام!من بالاخره آمدم!

فاطمه

... خواب بودی وقتی بيدار شدی من مرده بودم از فراق روزهايی که قرار بود آراممان کند...